Duża aktualizacja przynosi poprawę prędkości wstępnego renderowania, szybkości aktualizacji, wykorzystania pamięci i rozmiaru pakietu.

Vue 3.0, znaczące uaktualnienie popularnego frameworka JavaScript do budowania interfejsów UI, jest już dostępne w wersji produkcyjnej, po prawie dwóch latach prac nad jego rozwojem. Najważniejsze z ulepszeń to lepsza wydajność i mniejsze rozmiary pakietów.

Przedstawiony 18 września Vue 3.0 poprawia wydajność w porównaniu z Vue 2 pod względem szybkości renderowania, szybkości aktualizacji, wykorzystania pamięci i rozmiaru pakietu. Według projektu, początkowy rendering jest do 55 procent szybszy, aktualizacja do 133 procent szybsza, a zużycie pamięci do 54 procent mniejsze. Ponadto rozmiar pakietu jest do 41 procent mniejszy.

Elementy wewnętrzne Vue zapewniają architekturę, która oferuje lepsze możliwości konserwacji i skrócony czas działania. Moduły ujawniają niskopoziomowe API, które odblokowują przypadki zaawansowanego użycia, takie jak kompilator obsługujący transformację AST do dostosowywania czasu budowy. Rdzeń dostarcza API do budowania niestandardowych renderingów dla różnych celów, takich jak natywne urządzenia mobilne, WebGL lub terminale. Ponadto, moduł @vue/reactivity eksportuje funkcje, które zapewniają bezpośredni dostęp do systemu reaktywności Vue i które mogą być używane jako samodzielny pakiet.

Wydanie Vue 3.0 oznacza gotowość frameworka, chociaż niektóre podprojekty mogą nadal wymagać pracy. Twórcy projektu Vue uznają, że rozpoczęcie projektów greenfield w wersji 3.0 jest bezpieczne. Autorzy bibliotek mogą również aktualizować swoje projekty.

Inne nowe możliwości w Vue 3.0 obejmują:

·       Kompozycję API, która ułatwia korzystanie z Vue w dużych aplikacjach.

·       Bazę kodową napisaną w TypeScript. Definicje typów są łączone w pakiety i aktualizowane.

·       Eksperymentalne funkcje, takie jak <script setup> oraz <style var>, dostarczający zmienne CSS wewnątrz SFCs.

W najbliższym czasie, projektanci Vue.js skoncentrują się na możliwościach budowania migracji, wsparciu dla IE11, integracji routera i Vuexa z nowymi narzędziami oraz dalszych ulepszeniach.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions