Ostatnie badania przeprowadzone wśród specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnych (IT) wskazują, że dziedzina ta stale się rozwija, ponieważ organizacje wykorzystują analitykę, docierają do klientów za pośrednictwem aplikacji i koncentrują się na bezpieczeństwie. W badaniu, przeprowadzonym wiosną i latem bieżącego roku, wzięło udział ponad 500 specjalistów IT. W ankiecie poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich konkretnej dziedziny, jak również ogólnych umiejętności, które musi posiadać każdy specjalista IT.

Badania te są częścią trwającego projektu badawczego dla specjalistów IT, który jest prowadzony od 2004 roku przez wydział Cameron School of Business. Finansowanie tych badań zostało zapewnione przez Fundusz Badawczy Cameron School of Business oraz Duke Energy Progress / Gordon Herbert Endowment.

Wyniki badań sugerują, że specjaliści IT powinni zwiększyć swoje umiejętności w zakresie analizy danych, a także umiejętności tworzenia oprogramowania i rozszerzyć wiedzę na temat sieci i bezpieczeństwa. Jednakże, znaczenie posiadania umiejętności analityka biznesowego/systemowego (np. analiza wymagań, techniki analizy/projektu, rozwiązywanie problemów, interakcja z użytkownikiem, itp.) pozostaje najważniejszym obszarem potrzebnym w dziedzinie IT.

Ogólne dane demograficzne

Przeciętny respondent miał jedenaście lat doświadczenia w tej dziedzinie i prawie dziewięć lat pracy u obecnego pracodawcy. Respondenci pochodzili z różnej wielkości firm, od większych firm zatrudniających ponad 1000 pracowników (49% respondentów) po firmy jednoosobowe i spółki osobowe (18%). Pozostali respondenci to firmy zatrudniające od 100 do 1000 pracowników. Formalne wykształcenie w tej dziedzinie jest nadal ważne - ponad 90% respondentów zgłosiło, że posiada co najmniej tytuł licencjata, a 53% - magistra (lub wyższy). Zawody respondentów obejmowały programistów, kierowników projektów, analityków biznesowych, analityków danych oraz analityków sieci i bezpieczeństwa. W ramach każdej z kategorii zawodowych, badanie wykazało interesujące zmiany w zakresie wymaganych umiejętności.

Trendy w dziedzinie IT

Największą różnicę między tegorocznym badaniem a badaniem z 2018 roku pod względem ogólnego znaczenia wiedzy informatycznej stanowiła analiza danych. Wydaje się to istotne we wszystkich badanych zawodach związanych z branżą IT. Analiza danych obejmuje szeroki zakres wiedzy, od pracy z danymi po możliwość wizualizacji wyników. Widzimy, że nie jest to już odrębna dziedzina, ponieważ jest ona zintegrowana z wieloma różnymi dziedzinami w całej organizacji.

Dodatkowo, znaczenie certyfikacji w dziedzinie IT stale rośnie. Ponad 89% respondentów wskazało, że posiada co najmniej jeden certyfikat (wzrost z 62% w badaniu w roku 2018). Wśród nich znalazły się najlepsze certyfikaty: Microsoft CSE (Certified Software Engineer), Security +, CompTIA A+, CCNA, CompTIA Network+ oraz AWS Solutions Architect. Ponadto, ponad połowa respondentów zgłosiła posiadanie 2 lub więcej certyfikatów. Ze względu na charakter tej dziedziny wiele organizacji może wykorzystywać certyfikaty jako wyznacznik wiedzy w danej dziedzinie.

Umiejętności twórców oprogramowania

Znaczenie znajomości koncepcji chmury i wirtualizacji wzrosło do najważniejszej umiejętności dla twórców oprogramowania. Ta zmiana w kierunku wiedzy o chmurze/wirtualizacji oznacza zmianę kierunku rozwoju w tej dziedzinie, ponieważ wiele firm korzysta z takich technologii, jak Azure, GitHub i Adobe CreativeCloud. Inne zestawy wiedzy dla twórców oprogramowania obejmowały struktury danych, wzorce projektowe, programowanie obiektowe i zarządzanie kontrolą wersji.

Popularnymi językami sugerowanymi przez respondentów były JavaScript i HTML 5, które pozostawały na czele zestawów wiedzy; zaokrąglenie pierwszej piątki to Java, C++ i C#. Python przesunął się na szóste miejsce z dwunastego w 2018 roku. Spadek znaczenia nastąpił w przypadku PHP i JSP.

Dodatkowe umiejętności sugerowane programistom obejmowały potrzebę zrozumienia pracy w środowiskach zwinnych, efektywnej komunikacji i krytycznej analizy/rozwiązywania problemów. Przy tworzeniu aplikacji respondenci wskazywali, że dobre zrozumienie metody CI/CD (continuous integration/continuous deployment) jest ważne.

Inne zawody związane z IT

Dla analityków biznesowych najważniejszymi zgłaszanymi umiejętnościami/koncepcjami były: Software as a Service (SaaS) oraz analiza wymagań. Podobnie jak w przypadku rozwoju oprogramowania, sugeruje to zmianę dla wielu firm, które obecnie wykorzystują więcej technologii chmury. Wśród tych technologii na pierwszym miejscu znalazły się Amazon Web Services (AWS), Azure i Google.

Badani menadżerowie projektów sugerują, że najistotniejsze są umiejętności efektywnego zarządzania zespołem oraz umiejętności planowania. Ściśle wiąże się to z potrzebą zarządzania ryzykiem w ramach projektów. Zarządzanie zmianą, które było najbardziej pożądaną umiejętnością w 2018 r., spadło do piątej najważniejszej umiejętności dla kierowników projektów w 2020 r.

Umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, szczególnie w odniesieniu do komputerów stacjonarnych, danych, informacji i sieci, zostały uznane za najważniejsze dla specjalistów ds. sieci i bezpieczeństwa. Zmieniło się to w porównaniu z wcześniejszymi badaniami, które sugerowały, że w 2018 r. najważniejsze były umiejętności administratorów sieci. Chociaż badanie to zostało przeprowadzone na początku 2020 r. i mogło nie uchwycić obecnego klimatu informatycznego, w tej dziedzinie nastąpią zmiany, biorąc pod uwagę obecną pandemię COVID-19. Obszary o istotnym znaczeniu w przyszłości mogą obejmować zwiększenie możliwości zdalnego dostępu, ukierunkowaną politykę/szkolenia w zakresie pracy zdalnej oraz znaczenie bezpiecznych technologii zdalnych, takich jak VPN.

W przypadku analizy danych specjaliści powinni być świadomi najlepszych narzędzi analitycznych (SSIA, SSAS, SSRS), koncepcji programowania baz danych, NoSQL i koncepcji surowych danych nieustrukturyzowanych. Badanie to objęło również administratorów baz danych w tym zawodzie i wykazało, że wiedza na temat różnych technologii baz danych, w tym Oracle, MySQL i MS SQL, zawierała się w pierwszej trójce.

IT i wiedza biznesowa

Oprócz specyficznych umiejętności zawodowych, istnieją również umiejętności, które powinni posiadać wszyscy specjaliści IT, niezależnie od ich roli w organizacji. Respondenci za najważniejsze umiejętności uznali wiedzę z zakresu analizy biznesowej/systemowej, analizy danych (awans z siódmego miejsca w 2018 r.), tworzenie oprogramowania, sieci i bezpieczeństwa, zarządzania projektami i bazą danych.

Ponadto respondenci sugerowali, że ważne jest zdobycie ogólnej wiedzy biznesowej, w tym umiejętności takich jak koncepcje zarządzania biznesem (awans z czwartego miejsca w 2018 r.) oraz umiejętności skutecznej komunikacji (zarówno pisemnej, jak i ustnej). Wraz z rosnącą potrzebą zrozumienia i przerwania gromadzenia ogromnej ilości danych, analitykę danych i wiedzę statystyczną uzupełniono w pierwszej piątce. Inna ogólna wiedza biznesowa obejmuje finanse, ekonomię, logistykę, marketing i rachunkowość.

Wniosek

Branża informatyczna może być bardzo satysfakcjonująca, ale i wymagająca. Zawsze będzie istniało zapotrzebowanie na specjalistów IT, którzy muszą stale podnosić swoje umiejętności i bazę wiedzy wraz ze zmianami w tej dziedzinie.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions