Sztuczna inteligencja i automatyzacja w dużym stopniu wpłyną na charakter naszej pracy. Naprawdę ważne jest, aby liderzy nie ignorowali tej rewolucji, ani też nie dopuścili, by ignorowali ją inni. Wypracowanie sposobów korzystania ze sztucznej inteligencji, radzenie sobie z wyzwaniami ludzkimi, unikanie etycznych pułapek związanych ze sztuczną inteligencją, upewnianie się, że dysponujesz odpowiednią technologią itd. -  wszystkie te czynniki są kluczowe dla dzisiejszych i przyszłych liderów biznesu.

Ta rewolucja technologiczna zmieni nasze spojrzenie na to, co oznacza bycie dobrym liderem, a to wiąże się z koniecznością dostosowania się przez liderów. Sposób, w jaki prowadzimy firmy, ulegnie zmianie, a odnoszący sukcesy liderzy w przyszłości będą potrzebować nieco innego zestawu umiejętności niż obecnie.

O jakich umiejętnościach mówimy? Liderzy przyszłości będą musieli rozwinąć następujące 10 umiejętności przywódczych:

1. Elastyczność

Tempo zmian, szczególnie tych związanych z rozwojem  sztucznej inteligencji jest zdumiewające. Dlatego też liderzy muszą być w stanie zaakceptować zmiany i się nimi cieszyć. I, co ważne, nie powinni postrzegać zmian jako obciążenia, ale postrzegać je jako okazję do rozwoju i innowacji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.

2. Inteligencja emocjonalna

Wraz z automatyzacją coraz większej liczby działań w miejscu pracy, umiejętności miękkie, takie jak inteligencja emocjonalna i empatia zyskają coraz większe znaczenie dla pracowników. A jeżeli oczekujemy, że przyszłe miejsca pracy będą traktować takie umiejętności ludzkie priorytetowo, jest rzeczą oczywistą, że liderzy sami muszą stanowić wzór odpowiednich zachowań.

3. Inteligencja kulturowa

Miejsca pracy przyszłości będą jeszcze bardziej zróżnicowane, globalne i rozproszone niż obecnie. Skuteczni liderzy będą w stanie doceniać i wykorzystywać różnice, które poszczególne osoby wnoszą do dyskusji, a także szanować i dobrze współpracować z ludźmi ze wszystkich środowisk - nawet jeśli mają inny światopogląd.

4. Pokora

Pewność siebie nadal będzie ważną cechą przywódców, ale odnoszący sukcesy liderzy przyszłości muszą znaleźć równowagę między pewnością siebie, a pokorą. Muszą być świadomi swojej roli jako pomocników i współpracowników, a nie myśleć o sobie jak o najważniejszym trybie w całej organizacji. Innymi słowy, muszą oni pozwolić innym się wykazać.

5. Odpowiedzialność

Bardziej płaskie struktury organizacyjne, więcej zespołów projektowych, współpraca partnerska - wszystko to sprawi, że organizacje staną się bardziej przejrzyste i współpracujące. W związku z tym przywódcy będą musieli wykazać się większą przejrzystością i poczuciem odpowiedzialności. Co więcej, ich działania muszą być wyraźnie zgodne z celami firmy.

6. Wizja

Aby zrozumieć wpływ SI na biznes i wszystkich jego interesariuszy, liderzy potrzebują szerszego spojrzenia. W jaki sposób sztuczna inteligencja przekształci organizację i doprowadzi do powstania nowych możliwości biznesowych? Ustalenie tego należy do liderów, którzy muszą skutecznie zarządzać interesami partnerów biznesowych.

7. Odwaga

Jesteśmy dopiero na początku drogi do poznania pełnego potencjału sztucznej inteligencji. Z tego względu liderzy potrzebują odwagi aby stawić czoła niepewności, by ponieść porażkę, a także aby szybko zmienić kurs, gdy sytuacja wymaga nowej strategii. Ponadto, potrzebują oni odwagi by zmierzyć się z własnymi słabościami i otworzyć się na coaching i naukę. A ze względu na to, że obecne umiejętności będą z czasem tracić na wartości, liderzy przyszłości będą musieli propagować znaczenie kształcenia w całym przedsiębiorstwie.

8. Intuicja

Nie ma wątpliwości, że podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest rozwiązaniem przyszłościowym, jednak wcale nie oznacza to, że intuicja i instynkt stracą znaczenie,  zwłaszcza, że miejsca pracy będą ulegać szybkim zmianom. Liderzy nadal będą potrzebować tej unikalnej umiejętności jaką jest intuicja.

9. Autentyczność

Każda nowa technologia niesie ze sobą problemy związane z etyką i nadużyciami, nie wspominając o kwestiach związanych z zarządzaniem zmianą. Dlatego liderzy będą musieli być w stanie budować zaufanie klientów, pracowników i innych interesariuszy - a to oznacza potrzebę bycia autentycznym. Stanie się to szczególnie ważne w czasach niepewności, zmian lub niepowodzeń.

10. Koncentracja

Wreszcie, przy niesamowitym tempie zmian i ciągłej potrzebie dostosowywania się, przyszli liderzy będą musieli skupić się na strategicznych celach organizacji. Muszą przebić się przez chaos i szum, aby zidentyfikować, co jest naprawdę ważne - zwłaszcza inicjatywy i technologie, które pomogą organizacji osiągnąć jej cele.

Podsumowując, w czasach rewolucji wywołanej przez rozwój sztucznej inteligencji, ludzkie umiejętności przywódcze będą równie ważne jak obecnie, jeśli nie bardziej. Ludzie są i pozostaną najważniejszym atutem każdej firmy.  Ale to, co w przyszłości uznamy za kluczowe umiejętności przywódcze, może znacznie różnić się od tradycyjnych umiejętności przywódczych cenionych obecnie. Bardzo prawdopodobne, że cechy takie jak pokora i inteligencja emocjonalna staną się znacznie ważniejsze w przyszłości.


#sztucznainteligencja #hr #lider #firma #zarzadzanie

RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions