W dobie sztucznej inteligencji, big data i automatyzacji, umiejętności techniczne oraz umiejętność korzystania z danych są niewątpliwie bardzo istotne. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zaniedbywać umiejętności w obszarach, w których niezbędny jest pierwiastek ludzki. Tak naprawdę, wraz z coraz większą automatyzacją pracy i zaangażowaniem maszyn, umiejętności miękkie staną się jednym z kluczowych czynników decydującym o sukcesie firmy.

Mając to na uwadze, jakie umiejętności powinni rozwijać pracownicy? Poniżej prezentujemy listę dziewięciu umiejętności miękkich, które w przyszłości nabiorą jeszcze większego znaczenia dla pracodawców niż dotychczas.

1. Kreatywność

Roboty i maszyny potrafią wykonać wiele rzeczy, ale nie dorównują ludziom pod względem kreatywności, umiejętności tworzenia, wyobraźni i marzeń. Wraz z rozwojem technologii konieczna będzie zmiana myślenia, co sprawi, że kreatywne myślenie i ludzka kreatywność staną się ważnym atutem.

2. Myślenie analityczne (krytyczne)

Biorąc pod uwagę zmiany w stosunku pracy i podział zadań pomiędzy ludzi i maszyny, oprócz kreatywnego myślenia, jeszcze większe znaczenie będzie miało myślenie analityczne. Wynika to z faktu, że osoby posiadające umiejętność krytycznego myślenia mogą wychodzić z innowacyjnymi pomysłami, rozwiązywać złożone problemy i oceniać zalety i wady różnych rozwiązań - wszystko to przy użyciu logiki i rozumowania, a nie intuicji i emocji.

3. Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna, określana również jako emocjonalne IQ lub EQ, to świadomość własnych emocji, ich kontrola i umiejętność wyrażania, a także zdolność rozpoznawania emocji innych osób. Kiedy więc mówimy o kimś, że wykazuje empatię i dobrze współpracuje z innymi, oznacza to, że osoba ta posiada wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Biorąc pod uwagę, że maszyny nie są w stanie odtworzyć zdolności człowieka do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, nie dziwi fakt, że jeszcze bardziej wzrośnie zapotrzebowanie na osoby z wysokim EQ.

4. Umiejętności komunikacji interpersonalnej

Skuteczna wymiana informacji między ludźmi będzie kluczową umiejętnością, co oznacza, że ​​pracownicy muszą doskonalić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej - używać odpowiedniego tonu głosu i języka ciała, aby jasno przekazywać swój komunikat.

5. Nastawienie na ciągły rozwój

Osoby nastawione na rozwój są świadome, że mogą doskonalić swoje umiejętności, a to prowadzi do polepszenia wyników. Osoby takie chętnie podejmują nowe wyzwania, uczą się na błędach i aktywnie dążą do poszerzania swojej wiedzy. Takie osoby będą bardzo poszukiwane w miejscach pracy przyszłości, ponieważ przez sztuczną inteligencję i inne szybko rozwijające się technologie pracownicy będą musieli równie szybko poszerzać swoją wiedzę.

6. Ocena i podejmowanie decyzji

Wiemy już, że komputery są zdolne do przetwarzania informacji lepiej niż ludzki mózg, ale ostatecznie to ludzie są odpowiedzialni za podejmowanie krytycznych decyzji biznesowych w organizacji. To ludzie muszą brać pod uwagę konsekwencje swoich decyzji w odniesieniu do firmy i ludzi, którzy w niej pracują. Dlatego też umiejętność podejmowania decyzji nadal pozostanie ważna. Nie ma jednak wątpliwości, że zajdą pewne zmiany - technologii powierzane będą bardziej podrzędne decyzje, pozostawiając człowiekowi podjęcie bardziej złożonych decyzji wyższego szczebla.

7. Umiejętności przywódcze

Miejsca pracy przyszłości będą wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiejsze hierarchiczne organizacje. Powszechne staną się zespoły projektowe, zespoły zdalne i płynne struktury organizacyjne. Nie umniejsza to jednak znaczenia dobrego przywództwa. Nawet w zespołach projektowych, jednostki nadal będą musiały przyjmować role przywódcze, aby rozwiązywać problemy i opracowywać rozwiązania. W związku z tym typowe cechy przywódcze takie jak umiejętność motywowania i inspirowania pracowników, oraz pomaganie im w stawaniu się najlepszą wersją siebie nadal będą bardzo istotne.

8. Różnorodność i inteligencja kulturowa

Miejsca pracy stają się coraz bardziej zróżnicowane i otwarte, a co za tym idzie pracownicy muszą nauczyć się rozumieć, szanować i akceptować osoby, które inaczej postrzegają świat. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na relacje pracownicze, ale także może mieć dobry wpływ na usługi i produkty oferowane przez daną firmę.

9. Akceptowanie zmian

Tempo zachodzących obecnie zmian jest zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Ludzie muszą być elastyczni i nauczyć się nie tylko akceptować te zmiany, ale też się nimi cieszyć. Pracownicy muszą dostosować się do zmian zachodzących w ich miejscu pracy, do rosnących oczekiwań i nowych umiejętności. I, co najważniejsze, muszą postrzegać zmiany nie jako ciężar, ale jako szansę na rozwój.

Podsumowując: nie musimy bać się sztucznej inteligencji. Ludzki mózg jest niesamowity - dużo bardziej złożony i potężniejszy niż jakakolwiek istniejąca technologia. Tak więc zamiast obawiać się zmian, które niesie ze sobą automatyzacja związana z rozwojem AI, powinniśmy skupić się na swoich, unikalnych - bo ludzkich - umiejętnościach, które z biegiem czasu nabiorą jeszcze większego znaczenia.


#branzaHR #softskills #team #sztucznainteligencja #technologia

RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions