Sztuczna inteligencja (SI) z założenia ma "definiować przyszłą technologię", ale czym dokładnie jest SI i jak wpływa ona dziś na nasze życie?

Definicja sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja to zdolność maszyny do wykazania się umiejętnościami podobnymi do ludzkich, takimi jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność.

Sztuczna inteligencja umożliwia systemom technicznym postrzeganie swojego otoczenia, radzenie sobie z tym, co dostrzegają, rozwiązywanie problemów i działanie w celu osiągnięcia określonego celu. Komputer odbiera dane - wcześniej przygotowane lub zebrane przez własne czujniki, takie jak kamera - przetwarza je i reaguje.

Systemy SI są w stanie do pewnego stopnia dostosować zachowanie, analizując efekty poprzednich działań i działając autonomicznie.

Dlaczego SI jest ważna?

Niektóre technologie SI istnieją już od ponad 50 lat, ale postęp w zakresie mocy obliczeniowej, dostępności ogromnych ilości danych i nowych algorytmów doprowadził w ostatnich latach do poważnych przełomów w zakresie sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako kluczowy element cyfrowej transformacji społeczeństwa i stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Oczekuje się, że przyszłe zastosowania sztucznej inteligencji przyczynią się do ogromnych zmian, ale już teraz jest ona obecna w naszym codziennym życiu.

Rodzaje sztucznej inteligencji

1. Oprogramowanie: wirtualni asystenci, oprogramowanie do analizy obrazu, wyszukiwarki, systemy rozpoznawania mowy i twarzy.

2. "Wcielona" SI: roboty, autonomiczne samochody, drony, „Internet rzeczy”.

SI w życiu codziennym

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak często mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Poniżej kilka przykładów aplikacji i przedmiotów, napędzanych przez SI:

Zakupy i reklama online

Sztuczna inteligencja jest szeroko stosowana w celu dostarczenia ludziom spersonalizowanych reklam, na przykład na podstawie ich poprzednich wyszukiwań i zakupów lub innych zachowań w sieci. Sztuczna inteligencja ma ogromne znaczenie w handlu: optymalizacja produktów, planowanie zapasów, logistyka itp.

Wyszukiwanie w sieci

Wyszukiwarki uczą się na podstawie ogromnej ilości danych dostarczanych przez ich użytkowników w celu zapewnienia odpowiednich wyników wyszukiwania.

Osobiste asystentki cyfrowe

Smartfony wykorzystują SI do świadczenia usług, które są jak najbardziej odpowiednie i spersonalizowane. Wirtualni asystenci odpowiadający na pytania, udzielający rekomendacji i pomagający organizować codzienne czynności stają się wszechobecni.

Tłumaczenia maszynowe

Oprogramowanie do tłumaczeń językowych, będących tekstem pisanym lub mówionym, opiera się na sztucznej inteligencji w celu dostarczania i ulepszania tłumaczeń. Dotyczy to również takich funkcji, jak automatyczne tworzenie napisów.

Inteligentne domy, miasta i infrastruktura

Inteligentne termostaty uczą się na podstawie naszych zachowań, aby oszczędzać energię, podczas gdy twórcy inteligentnych miast mają nadzieję regulować ruch, aby poprawić łączność i zmniejszyć korki.

Samochody

Podczas gdy pojazdy samobieżne nie są jeszcze standardem, samochody już teraz korzystają z funkcji bezpieczeństwa zasilanych przez SI. UE przyczyniła się na przykład do sfinansowania systemu VI-DAS, czyli zautomatyzowanych czujników wykrywających możliwe niebezpieczne sytuacje i wypadki. Nawigacja także jest w dużej mierze napędzana przez sztuczną inteligencję.

Cyberbezpieczeństwo

Systemy SI mogą pomóc w rozpoznawaniu i zwalczaniu ataków komputerowych oraz innych zagrożeń cybernetycznych w oparciu o ciągłe wprowadzanie danych, rozpoznawanie wzorców i śledzenie ataków.

Sztuczna inteligencja przeciwko Covid-19

W przypadku Covid-19, SI została wykorzystana w termowizji na lotniskach i w innych miejscach. W medycynie może ona pomóc w rozpoznaniu infekcji na podstawie tomografii komputerowej płuc. Wykorzystywano ją również do dostarczania danych w celu śledzenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Zwalczanie dezinformacji

Niektóre aplikacje SI mogą wykrywać fałszywe wiadomości i dezinformację, wydobywając informacje z mediów społecznościowych, szukając słów, które są sensacyjne lub alarmujące i identyfikując, które źródła internetowe są uznawane za wiarygodne.

Inne przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji

SI ma na celu przekształcenie praktycznie wszystkich aspektów życia i gospodarki. Oto tylko kilka przykładów:

Zdrowie

Naukowcy badają, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do analizy dużych ilości danych dotyczących zdrowia i odkryć wzorce, które mogą prowadzić do nowych odkryć w medycynie i sposobów na poprawę indywidualnej diagnostyki.

Na przykład, opracowali program SI do odbierania telefonów alarmowych, który ma rozpoznawać zatrzymanie akcji serca podczas rozmowy szybciej i częściej niż dyspozytorzy medyczni. Innym przykładem jest współfinansowany przez UE program KConnect, w ramach którego opracowywane są wielojęzyczne usługi tekstowe i wyszukiwania, które pomagają ludziom znaleźć najistotniejsze dostępne informacje medyczne.

Transport

SI może poprawić bezpieczeństwo, prędkość i efektywność ruchu kolejowego poprzez minimalizację tarcia kół, maksymalizację prędkości i umożliwienie samodzielnej jazdy.

Produkcja

Sztuczna inteligencja może pomóc europejskim producentom zwiększyć wydajność i przywrócić fabryki z powrotem do Europy poprzez wykorzystanie robotów w produkcji, optymalizację ścieżek sprzedaży lub poprzez przewidywanie w czasie konserwacji i awarii w inteligentnych fabrykach.

SatisFactory, projekt badawczy współfinansowany przez UE, wykorzystuje systemy oparte na współpracy i rzeczywistości rozszerzonej w celu zwiększenia satysfakcji z pracy w inteligentnych fabrykach.

Żywność i rolnictwo

Sztuczna inteligencja może być wykorzystana w tworzeniu zrównoważonego systemu żywnościowego Unii Europejskiej: może zapewnić zdrowszą żywność poprzez zminimalizowanie stosowania nawozów, pestycydów i nawadniania; pomóc w zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Roboty mogą usuwać chwasty, zmniejszając na przykład stosowanie herbicydów.

Wiele gospodarstw rolnych w całej UE już teraz wykorzystuje SI do monitorowania ruchu swoich zwierząt, ich temperatury i zużycia przez nie paszy.

Administracja publiczna i usługi

Wykorzystując szeroki zakres danych i rozpoznawanie wzorów, SI mogłaby przedwcześnie ostrzegać przed klęskami żywiołowymi i umożliwić skuteczne przygotowanie i łagodzenie ich skutków.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest dziś niemal w każdej dziedzinie naszego życia, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Nieustannie się rozwija i w przyszłości, poprzez cyfrową transformację społeczeństwa, prawdopodobnie ułatwi nam funkcjonowanie na każdym etapie życia.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions