Pandemia COVID-19 ujawniła wiele istotnych wyzwań technologicznych, wzywając do szybkiego usprawnienia programów modernizacji IT. Ważne jest jednak, abyśmy pamiętali, że to ludzie są kluczowym elementem decydującym o powodzeniu modernizacji technologii. Próba modernizacji bez kompleksowego podejścia, które uwzględnia kulturę agencji, angażuje jej pracowników i odnosi się do krytycznych praktyk biznesowych, może w rzeczywistości stworzyć dodatkowe wyzwania, które ograniczają skuteczność i negatywnie wpływają na wyniki misji firmy.

Proces modernizacji powinien rozpocząć się od zrozumienia sposobu, w jaki można pozyskać technologię. Zasady i przepisy dotyczące zamawianych przez rząd technologii zmieniają się, przez co urzędnicy zajmujący się przejęciami technologicznymi znajdują się w trudnym położeniu. Muszą bowiem dostarczać innowacje do swoich agencji tak, by nie naruszyć zasad zamówień publicznych.

Skargi dotyczące uciążliwych lub przestarzałych przepisów nie wystarczą. Należy zapewnić jasne, przejrzyste praktyki, które umożliwią urzędnikom zajmującym się przejęciami zrozumienie, co dokładnie kupują. Oznacza to opracowanie łatwo zrozumiałych mechanizmów śledzenia, które określają wartość ulepszonej technologii dla agencji i podatników, a także szkolenie w zakresie alternatywnych mechanizmów zawierania umów, z których mogą oni korzystać.

Żadna nowa technologia - bez względu na to, jak ekscytująca czy innowacyjna - nie może być w pełni efektywna w realizacji misji. Budowanie tego zaufania wymaga solidnych ram działania i przemyślanego podejścia do zarządzania zmianami organizacyjnymi.

Najlepsi menadżerowie zawsze będą przedkładać sukces misji nad inne aspekty pracy. Zaangażowanie oparte jedynie na dobrych intencjach może często prowadzić do nadmiernego zaufania wobec tego, co znane i niechęci do ryzyka, a to w rzeczywistości powstrzymuje firmę przed rozwojem.

Oczywiście, najważniejszym elementem sukcesu każdej modernizacji IT jest siła robocza, która na co dzień korzysta z tej technologii. Jeśli pracownicy nie czują się komfortowo w nowym systemie lub nowym środowisku - lub co gorsza, jeśli aktywnie się temu przeciwstawiają - nigdy nie zobaczymy pełnych korzyści z modernizacji.

Wspieranie pracowników zaczyna się od zrozumienia, że nowe systemy informatyczne nie mają ich zastąpić, ale pomóc im lepiej wykonywać swoją pracę, ograniczając powtarzające się zadania i zapobiegając frustrującym przestojom systemów. Musimy jasno i przejrzyście komunikować pracownikom wpływ tych zmian oraz szeroko pojęte pozytywne efekty wspierające ich zdolność do realizacji misji. Pracownicy muszą również posiadać umiejętności niezbędne do zmaksymalizowania wydajności każdej nowej technologii. Oznacza to posiadanie planu zaangażowania i szkolenia pracowników w zakresie narzędzi, które zostały im przekazane.

Znajdujemy się w krytycznym momencie gospodarczym i jasna jest potrzeba unowocześnienia rządowych systemów informatycznych. Powinniśmy bezwzględnie skorzystać z tej okazji, aby usprawnić źle działające systemy i zainwestować w naszą przyszłość. Pamiętając o ważnych elementach kulturowych tej zmiany oraz o odpowiedzialności zarówno rządu, jak i przemysłu za kształtowanie tych działań, możemy zmaksymalizować nasz wpływ i zapewnić sukces naszej firmie.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions