Po wybuchu pandemii koronawirusa nabywcy IT w Ameryce Północnej i Europie koncentrują się na inwestycjach w modernizację systemów kadrowych i usprawnienie operacji informatycznych.

Pandemia spowodowała zmiany w działalności i strategii IT, ponieważ przedsiębiorstwa i pracownicy dostosowali się do nowego środowiska. Jakich zmian dokonano i które z nich prawdopodobnie przetrwają?

Spiceworks Ziff Davis, rynek technologii B2B, przeprowadził w czerwcu i lipcu bieżącego roku badanie wśród 1 073 nabywców IT w Ameryce Północnej i Europie. Raport o przewidywanym stanie IT w 2021 r. pokazuje, że transformacja napędzana pandemią będzie trwała nadal, wpływając zarówno na planowanie, jak i budżet w perspektywie długoterminowej.

Z badania wynika, że 76% przedsiębiorstw przewiduje długoterminowe zmiany w zakresie IT, przy czym ponad połowa z nich planuje zachować elastyczną politykę pracy (np. pracę zdalną); 64% przedsiębiorstw umożliwiło pracę zdalną w 2020 r. z powodu pandemii.

Jak zmieni się budżet IT?

Oczekuje się, że budżet IT w 46% firm pozostanie niezmieniony w 2021 r., podczas gdy 33% firm oczekuje wzrostu wydatków, a 17% spodziewa się spadku budżetu - zasadniczo dwukrotnie więcej niż 8%, które spodziewało się spadku budżetu w tym roku, gdy badano je w 2019 r. Pozostałe 4% nie wiedziało, czy ich budżet ulegnie zmianie w 2021 r. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że budżet zmniejszy się, a wielkość cięć kosztów przewyższy wzrost wydatków o 33%.

Taki sam odsetek firm europejskich i północnoamerykańskich spodziewał się wzrostu (33%), ale firmy północnoamerykańskie częściej spodziewały się spadków, niż europejskie - 21% wobec 12%. Największe firmy częściej spodziewały się cięć budżetowych (24%) i mniej spodziewały się wzrostu (28%).

Wydatki na sprzęt komputerowy pozostaną największą częścią budżetu IT, ale zmniejszą się w związku z przejściem z centrum danych do chmury. Wydatki te już spadły z 35% w 2019 r. do 31%, oczekiwanych dopiero w 2021 r. Udział chmury i usług hostingowych w budżetach IT zmierza w przeciwnym kierunku, z 21% w ubiegłym roku do oczekiwanych w 2021 roku 24%. Przewiduje się, że budżet na oprogramowanie pozostanie niezmieniony: na poziomie 29%. Przedsiębiorstwa będą wydawać więcej na usługi w chmurze (27%), a mniej na sprzęt (25%) i oprogramowanie (26%), niż wynosi średnia.

Najważniejszym obszarem inwestycji jest informatyka w chmurze, głównie modernizacja procesów pracy. Na przykład 36% organizacji informatycznych planuje poprawę operacji IT i wydajności systemów; 33% oczekuje poprawy bezpieczeństwa i zarządzania; 32% planuje wdrożenie standardowych narzędzi do łączenia pracowników; 30% planuje zapewnienie pomocy szkoleniowych dla pracowników zdalnych; a 27% chce udoskonalić swoje plany awaryjne.

Inwestycje w nowo powstające i nowatorskie technologie znacznie spadną, ponieważ nacisk zostanie położony na bardziej natychmiastowe, sprawdzone potrzeby. Wysiłki związane z transformacją cyfrową wzrosną w 44% firm, ale "transformacja cyfrowa" w tym kontekście oznacza przyjęcie technologii cyfrowych dla procesów wysoce analogowych - przyjęcie sprawdzonych systemów technologicznych - a nie wprowadzanie przełomowych innowacji.

Oto tendencje w zakresie nabywania innowacji technologicznych:

·       25% nabywców spodziewa się przyjąć gigabitową sieć Wi-Fi (802.11ac i 802.11ax); 35% już ją przyjęło;

·       19% spodziewa się, że w ciągu najbliższych kilku lat wprowadzi automatyzację IT; 52% już ją wprowadziło;

·       19% spodziewa się przyjąć Internet rzeczy; 29% już to zrobiło;

·       19% spodziewa się przyjąć infrastrukturę konwergentną lub hiperkonwergentną; 22% już to zrobiło;

·       18% spodziewa się przyjąć wirtualny pulpit (VDI); 27% już to zrobiło;

·       a 18% spodziewa się przyjąć technologię kontenerową; 24% już to zrobiło.

Pandemia ma wpływ na jedną trzecią planowanych wzrostów budżetu w branży IT w 2021 r., w szczególności w zakresie narzędzi komunikacyjnych, infrastruktury i bezpieczeństwa. Dla przedsiębiorstw oczekujących zwiększenia budżetów, modernizacja przestarzałej infrastruktury informatycznej, szybsza realizacja projektów informatycznych, zajęcie się problemami bezpieczeństwa, zajęcie się zmianami spowodowanymi przez pandemię oraz wspieranie pracy na odległość są głównymi czynnikami stymulującymi rozwój w 2021 r.

Sposób, w jaki koncentracja IT zmieniła się w miarę rozwoju pandemii

W marcu 2020 r., kiedy to w związku z upowszechnieniem się blokad związanych z COVID-19, te obszary techniki zyskały większą uwagę nabywców z branży IT: wideokonferencje, VDI, firewalle, monitoring sieci, systemy łączności i narzędzia współpracy.

W maju i czerwcu rozwinął się model holdingowy, bez nowych silnych czynników zwiększających atrakcyjność IT.

Do czerwca, po początkowych wysiłkach związanych z reakcją na kryzys, punkt ciężkości przesunął się radykalnie w kierunku bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo urządzeń końcowych jest głównym problemem związanym z bezpieczeństwem w pracy zdalnej, o którym wspomina 55% respondentów.

Koronawirus zmusił przedsiębiorstwa informatyczne do wielu zmian. Dzięki raportom takim, jak omówiony w artykule, łatwiej jest dostosować sposób funkcjonowania firmy tak, aby z sukcesem wprowadzić ją w nową rzeczywistość. Poniżej zamieszczamy link do raportu:

https://swzd.com/resources/state-of-it/


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions