Chcesz przyciągnąć szerszą gamę kandydatów do swojej firmy? Oto jak zmniejszyć uprzedzenia w procesie zatrudniania, dążąc do różnorodności w zespołach IT.

Menadżerowie ds. zatrudnienia używają często wyrażenia "zatrudnianie w celu dopasowania kulturowego". Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to zatrudnianie osób, które pasują do obecnego zespołu lub całej organizacji i nie zburzą panującego w niej porządku.

Może się to wydawać solidnym planem, ale problem z tą filozofią zatrudniania polega na tym, że nie ma większego znaczenia dla rozwoju i doskonalenia organizacji.

Okazuje się, że kiedy zatrudniasz ludzi, którzy myślą, działają, a może nawet wyglądają podobnie do twojego obecnego zespołu, twoja firma nie zmienia się, ani nie ewoluuje. Co ważniejsze, mniej prawdopodobne jest, że zbudujesz zróżnicowaną siłę roboczą. Jest to istotne o tyle, że firmy, które nie są w stanie zbudować różnorodnej kadry pracowniczej, mogą nie być w stanie przyciągnąć wystarczającej liczby nowych talentów lub nadążyć za konkurencją.

Jak więc, jako lider IT, możesz zwiększyć różnorodność w swojej organizacji?

Zacznij od opisów stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy to często pierwszy poziom interakcji kandydatów z Twoją organizacją. Opisy te informują, czego szukasz u kandydatów, ale co ważniejsze, dają również wgląd w kulturę Twojej organizacji.

Unikaj potencjalnie zakodowanych płciowo tytułów, nawet żartobliwych, takich jak gracz, ninja itp. w opisach stanowisk pracy. Raport amerykańskiego Narodowego Centrum Kobiet i Technologii Informacyjnych podaje, że podczas gdy 57 procent siły roboczej w USA stanowią kobiety, zajmują jednocześnie tylko 26 procent stanowisk związanych z technologią. Ogólnie rzecz biorąc, takie tytuły mogą podobać się bardziej kandydatom płci męskiej niż żeńskiej. Zamiast tego, należy używać konkretnych tytułów zawodowych, takich jak inżynier DevOps, inżynier chmury lub programista. W ramach opisu należy rozważyć użycie takich terminów jak lider, zaangażowanie i łącznik.

Czy potrzebny jest jakiś stopień wykształcenia?

Istnieje tendencja do zatrudniania kandydatów z dyplomami ukończenia studiów, mimo że wielu managerów ds. zatrudnienia uważa, że świeżo upieczeni absolwenci nie są wystarczająco przygotowani do osiągnięcia sukcesu. Oczywiście, zawody takie jak architekt, czy lekarz wymagają lat studiów wyższych i obszernych szkoleń, ale wiele stanowisk w IT nie. Należy pamiętać, że nie każdy ma środki i możliwość uczęszczania na studia, a wielu z codziennych umiejętności operacyjnych w zakresie ról związanych z informatyką często uczy się na danym stanowisku. Nie należy zapominać o umiejętnościach i nastawieniu kandydata na sukces.

Najlepiej ocenić każde stanowisko pod kątem określenia, czy wykształcenie wyższe jest konieczne, aby ktoś mógł odnieść sukces na tym stanowisku. Jeśli to możliwe, usuń wymóg posiadania stopnia naukowego. Doprowadzi to do powstania bardziej zróżnicowanej i większej puli kandydatów.

Zwiększanie różnorodności branży

Aby ulepszyć branżę, trzeba zatrudniać ludzi odnoszących sukcesy poza nią. Na przykład, niektórzy z dzisiejszych CIO (dyrektorów ds. informacji) w służbie zdrowia pochodzą z takich sektorów, jak programowanie.

Do każdego stanowiska pracownik, który wcześniej pracował dla innych branż, może wnieść ich aspekty i zastosować je w celu usprawnienia procesów. Nie odmawiaj szansy na sukces w Twojej firmie kandydatom, którzy odnieśli sukces w innych branżach.

Nie ograniczaj się geografią

Teraz, gdy wiele organizacji przyjęło zdalny system pracy, większy nacisk kładzie się na zatrudnianie pracowników ze względu na ich umiejętności, a nie położenie geograficzne. Stwarza to więcej możliwości łączenia zespołów z różnych środowisk.

Na przykład, w przypadku firm międzynarodowych, różne strefy czasowe nie tylko zapewniają rozszerzenie wsparcia dla klientów, ale także mogą zaoferować różnorodność, która pochodzi z kultur regionalnych. Na przykład, być może pragmatyzm środkowo-zachodni mógłby pomóc w zrównoważeniu ambicji zachodniego wybrzeża w zespołach rozwojowych, a południowa gościnność może pomóc zespołom obsługi klienta.

W miarę jak tradycyjne biura stają się coraz mniej ważne, należy szukać możliwości stworzenia mieszanki zespołów z różnych lokalizacji, która może być bardziej reprezentatywna dla klientów.

Różnorodność prowadzi do sukcesu

Wyraź swoje zaangażowanie na rzecz różnorodności nie tylko na swojej stronie internetowej, ale także w ogłoszeniach o pracę. Różnorodność może stanowić przewagę konkurencyjną. Według wyszukiwarki ofert pracy Indeed.com, zróżnicowana siła robocza oferuje korzyści, które obejmują "zwiększoną kreatywność i rozwiązywanie problemów; lepsze podejmowanie decyzji; zwiększoną rentowność i produktywność; zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników; oraz poprawę reputacji firmy".

Zmniejszenie uprzedzeń w procesie zatrudniania może ostatecznie promować różnorodność kandydatów i to właśnie ta różnorodność doprowadzi do rozwoju i poprawy kultury organizacyjnej firmy. Pamiętaj, że piękno kalejdoskopu nie wynika z jednego koloru czy kształtu, ale z tego, jak te indywidualne kolory poruszają się razem, tworząc coś, co ciągle się zmienia.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions