Jeśli prowadzisz firmę, twoi pracownicy są jej największym atutem, dlatego ważne jest, aby o nich dbać i odpowiednio nimi zarządzać. W tym przypadku niezwykle pomocne jest zatrudnienie menadżera ds. zasobów ludzkich. Menadżer ds. zasobów ludzkich zajmuje się czymś więcej, niż tylko zarządzaniem listą płac i świadczeniami pracowniczymi - może on zapewnić zgodność twojej firmy z przepisami i kształtować jej kulturę. Dowiedz się, co robi kierownik działu kadr i jak możesz określić, czy twoja firma go potrzebuje.

Czym zajmuje się kierownik działu kadr?

Menadżer ds. zasobów ludzkich współpracuje z kadrą kierowniczą wyższego szczebla w celu opracowania i wdrożenia strategii personalnych oraz zapewnienia, że twoja organizacja dysponuje odpowiednim zespołem. Dobry menadżer ds. zasobów ludzkich wykonuje nie tylko zadania administracyjne (np. lista płac, świadczenia, bezpieczeństwo pracowników, zgodność z przepisami firmy), ale także pomaga w utrzymaniu rozwoju organizacyjnego i rozwoju pracowników (np. rekrutacja, zatrudnianie, relacje pracownik-pracodawca, rozwój pracowników, kultura firmy).

Zazwyczaj współpracuje z innymi starszymi członkami zespołów kierowniczych, pełniąc dwa różne rodzaje ról: transakcyjną i transformacyjną.

·       Rola transakcyjna– menadżer ds. zasobów ludzkich dba o to, by pracownicy otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie; praktyki, zasady i procedury organizacji są zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi; a menedżerowie i pracownicy są szkoleni i świadomi tego, czego oczekuje się od nich w celu osiągnięcia stałego sukcesu w organizacji.

·       Rola transformacyjna – opierając się na konieczności pełnienia roli transakcyjnej, kierownik działu kadr może przyjąć bardziej strategiczną rolę poprzez wpływanie na kluczowe priorytety i strategie organizacji oraz zaangażowanie w dyskusje i działania kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Dlaczego firma potrzebuje menadżera ds. zasobów ludzkich?

Zatrudnienie kierownika ds. zasobów ludzkich może być bardzo korzystne dla twojej firmy. Oto powody, dla których warto to zrobić:

1. Potrzebujesz kogoś, kto pomoże Ci utrzymać zgodność z prawem.

Menadżer ds. zasobów ludzkich pomaga organizacjom w utrzymaniu zgodności z prawem i w ograniczeniu ryzyka. Chociaż może być świetnym uzupełnieniem każdego zespołu, w niektórych przypadkach jego zatrudnienie może być nawet wymagane przez prawo.

Zatrudnienie niewykwalifikowanego pracownika zarządzającego działem kadr może bardzo zaszkodzić firmie. Każdy menadżer ds. zasobów ludzkich powinien więc posiadać dogłębną wiedzę na temat obowiązków związanych z zatrudnieniem i zgodnością z przepisami, specyficznych dla branży i lokalizacji jego firmy.

2. Chcesz zwiększyć zadowolenie pracowników i utrzymać ich w firmie.

Kolejną korzyścią, wynikającą z posiadania wewnętrznego kierownika ds. zasobów ludzkich, jest lepsza zdolność do rozwoju i zwiększenie satysfakcji pracowników. Menadżer ds. zasobów ludzkich może pomóc w budowaniu ścieżek kariery i strategii rozwoju pracowników, które utrzymują pracowników na właściwej drodze do osiągnięcia ich celów. Może to zwiększyć satysfakcję pracowników, co z kolei zwiększa ich produktywność i chęć do pozostania w firmie.

Menedżerowie ds. HR koncentrują się również na kwestiach związanych z relacjami między pracownikami - na przykład rozwiązywaniu sytuacji nękania w miejscu pracy - choć nie są pracownikami socjalnymi. Mogą angażować się w życie osobiste pracowników w kwestiach, które mają wpływ na miejsce pracy, jednak nie są profesjonalnymi terapeutami (chyba że posiadają licencję i jest to częścią ich pracy).

3. Cenisz kulturę swojej firmy.

Możesz rozważyć zatrudnienie menadżera ds. zasobów ludzkich, jeśli przywiązujesz dużą wagę do kulturyorganizacyjnej. Kiedy prowadzisz małą firmę, zatrudnianie pracownika w celu rozwijania kultury może wydawać się nieistotne, ale może być bardzo korzystne w miarę rozwoju twojej firmy. Menadżer ds. zasobów ludzkich, który od samego początku dobrze rozumie twoją działalność, będzie mógł dopilnować, że misja i wartości twojej firmy są przestrzegane wśród pracowników. Będzie mógł zatrudnić pracowników, którzy będą wcielać w życie kulturę twojej firmy i szkolić ich w celu utrzymania jej dynamiki w każdym dziale.

Kiedy firma powinna zatrudnić kierownika działu kadr?

Nawet jeśli nie jesteś prawnie zobowiązany do zatrudnienia kierownika działu kadr, to i tak możesz czerpać korzyści z jego pracy dla twojej firmy. Potrzebujesz w swoim zespole kogoś, kto rozumie ryzyko i środki zapewniające zgodność z przepisami dla twojej firmy.

Kiedy organizacja zatrudnia 15 lub więcej pracowników, powinna rozważyć zatrudnienie kierownika ds. zasobów ludzkich w niepełnym wymiarze godzin; z pewnością w przypadku 50 i więcej pracowników, staje się to o wiele bardziej konieczne. Często zakłada się, że firmy zatrudniające mniej niż 15 pracowników mają w zespole kogoś, kto zna zasoby ludzkie na tyle dobrze, że nie ma potrzeby zatrudnienia menadżera ds. HR. Jednym z problemów w mniejszych firmach jest to, że właściciel lub partnerzy często uważają, że mają wystarczającą wiedzę, aby poradzić sobie z tego typu problemami. Prowadzi to zwykle do niskiej jakości pracy związanej z działem kadr.

W niektórych firmach jeden menadżer może nie być wystarczający. W miarę rozwoju firmy ważne jest, aby ponownie ocenić jej potrzeby w zakresie zasobów ludzkich i odpowiednio rozbudować dział HR. Inną możliwością jest współpraca z dostawcą usług outsourcingu personalnego w celu realizacji niektórych zadań z zakresu HR.

W jaki sposób firma zatrudnia menadżera ds. zasobów ludzkich?

Proces zatrudniania menadżera ds. zasobów ludzkich jest podobny do procesu zatrudniania na każdym innym stanowisku - musisz zacząć od jasnego określenia jego zakresu obowiązków i niezbędnych kwalifikacji. Nie wszyscy menadżerowie ds. zasobów ludzkich pełnią te same funkcje, musisz więc określić, jakie będą jego zadania. Na przykład: czy chcesz, aby koncentrowali się wyłącznie na ryzyku, zgodności z przepisami i wynagrodzeniach, czy może mieli duże doświadczenie w rekrutacji i promowaniu kultury firmy?

Ważne jest również, aby określić zakres wiedzy prawniczej i branżowej, jaką musi posiadać twój menadżer ds. zasobów ludzkich. W niektórych branżach obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy i środki zgodności niż w innych, więc weź to pod uwagę. Chociaż wykształcenie wyższe nie zawsze jest niezbędne dla początkującego specjalisty ds. zasobów ludzkich, twój kierownik ds. zasobów ludzkich powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i doświadczenie branżowe.

Karen Stafford, przewodnicząca Rady Pracodawców w Arizonie, ustanowiła główne kryteria, których należy szukać u kierownika ds. zasobów ludzkich:

·       Doświadczenie w wielu dyscyplinach HR (np. nagrody, relacje z pracownikami, zarządzanie wydajnością) na poziomie strategicznym.

·       Istotna wiedza z zakresu wynagrodzeń, administracji świadczeń pracowniczych lub systemów płac i kadr.

·       Stopień licencjata w dziedzinie zasobów ludzkich (lub blisko spokrewnionej dziedzinie) lub równoważne doświadczenie zawodowe.

·       Certyfikat HRCI lub SHRM (już zdobyty lub uzyskany w ciągu jednego roku od daty zatrudnienia).

·       Doskonała dbałość o szczegóły.

·       Zdolność do samodzielnej pracy, realizacji planów w celu zaspokojenia potrzeb pracodawcy, nadawania priorytetów wielu obowiązkom oraz współpracy w środowisku pracy zespołowej.

·       Umiejętność skutecznego komunikowania się (werbalnie i pisemnie) oraz kontaktowania się z ludźmi na wszystkich szczeblach organizacji.

·       Zdolność do skutecznego szkolenia i ułatwiania uczenia się w grupie.

Po ustaleniu wymagań dotyczących pracy i kwalifikacji, możesz przeprowadzić odpowiednią rekrutację wewnętrzną (wśród pracowników mających wiedzę z zakresu biznesu) lub poszukać zewnętrznego specjalisty HR.

Jakie są alternatywy dla menedżerów HR?

Większość firm może odnieść znaczące korzyści z zatrudnienia menadżera ds. zasobów ludzkich, ale dla bardzo małych firm może to być niemożliwe do zrealizowania. W tym przypadku jest jeszcze kilka innych opcji do rozważenia.

1. Przekaż funkcje kadrowe kompetentnym pracownikom wewnętrznym.

Kompetentny kierownik biura lub pracownik administracyjny, który posiada wystarczającą, aktualną i prawidłową wiedzę na temat podstawowych aspektów HR, może zastąpić specjalistę ds. zasobów ludzkich. Jednak w miarę rozwoju organizacji, kierownik działu HR staje się coraz bardziej niezbędny. Jeśli masz bardzo mały zespół pracowników, którzy zajmują się zadaniami z zakresu HR, upewnij się, że posiadają oni wiedzę i są na bieżąco ze wszystkimi przepisami, które mają zastosowanie w twojej firmie.

2. Poszukaj wskazówek z zewnątrz.

Jeśli zarządzasz wewnętrznie zadaniami z zakresu zasobów ludzkich bez udziału kierownika ds. HR, możesz szukać mentora w zewnętrznych zasobach biznesowych. Inną możliwością jest skorzystanie z porady prawnej u zaufanego prawnika lub konsultanta, który pomoże Ci spełnić wymagania w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasobów ludzkich.

3. Model współzatrudnienia.

Inną drogą do zarządzania funkcjami HR dla małego zespołu jest współpraca z profesjonalną organizacją pracodawców. Firmy te wykorzystują model współzatrudnienia, aby pomóc w zarządzaniu świadczeniami pracowniczymi, płacami, ryzykiem i zgodnością z przepisami, szkoleniem i rozwojem pracowników oraz innymi zadaniami administracyjnymi związanymi z kadrami. Niektóre z nich łączą swoje usługi w pakiet, podczas gdy inne pozwalają na wybór funkcji, których potrzebujesz. Jeśli nie posiadasz menadżera ds. zasobów ludzkich, jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów zarządzania funkcjami działu kadr i zapewnienia zgodności z prawem twojej firmy.

W każdej, nawet małej firmie, należy poświęcać szczególną uwagę jej pracownikom, którzy tworzą jej wizerunek i gwarantują sukces. O ile w organizacjach o dużej liczbie pracowników niemal zawsze potrzebne jest zatrudnienie HR menadżera, o tyle małe firmy mogą poradzić sobie w inny sposób. Nigdy jednak nie powinno się pomijać potrzeb pracowników, dlatego mamy nadzieję, że zasugerowane przez nas alternatywy do tego stanowiska staną się przydatne także dla twojej firmy.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions