Niedawne badanie, przeprowadzone przez Sequoia Consulting Group, podkreśla główne korzyści płynące ze stawiania człowieka w centrum przez pracodawców. Firmy coraz częściej wprowadzają rozmaite świadczenia i programy wellness dla swoich pracowników. Wiele z tych korzyści wiąże się z wprowadzeniem nowych, przyjaznych dla pracowników technologii, takich jak internetowe programy zdrowotne i wellness.

Jak to działa?

Dowiedziono, że stawianie pracowników na pierwszym miejscu daje im poczucie motywacji i dumy z wykonywanej pracy. W tradycyjnych firmach, które traktują przedsiębiorstwo priorytetowo, pracownicy zazwyczaj nie otrzymują tych samych korzyści. Humanizacja środowiska pracy przełamuje tradycyjne ograniczenia w relacjach zawodowych. Pracownik który czuje się doceniany i wspierany przez swojego pracodawcę, z niecierpliwością oczekuje dnia pracy i pragnie przyczynić się do rozwoju firmy, a nie jedynie zarobić.

Stawianie na pierwszym miejscu udziałowców nie jest korzystne dla firmy w perspektywie długoterminowej. Ponadto, promowanie kultury zorientowanej na ludzi odzwierciedla poczucie społecznej odpowiedzialności w firmie, poprawiając jej wizerunek, przyciągając więcej partnerów, a ostatecznie pomagając pracownikom w rozwoju ich kariery.

Programy Wellness to jedna z największych inicjatyw wprowadzanych przez firmy w celu stworzenia środowiska pracy zorientowanego na ludzi. Co więcej, ceny usług medycznych stale rosną, więc wprowadzenie programu wellness dla pracowników jest mądrą decyzją finansową. Wsparcie pracowników w ten sposób stworzy zaufanie i wzmocni więzi między pracodawcą a pracownikami.

Co składa się na dobry program wellness?

Pierwszym priorytetem w budowaniu programu wellness mającego na celu stworzenie produktywnego środowiska pracy jest zadowolenie pracowników i kultura pracy.  Priorytetowe traktowanie pracowników to skuteczny sposób na zwiększone morale, przyspieszenie rozwoju i zatrzymanie pracowników w firmie.

Pracodawcy powinni znaleźć program, który oferuje wiele opcji i różnych sposobów interakcji z programem. Znalezienie kompleksowego programu wellness ma bezpośredni związek z dobrym samopoczuciem emocjonalnym pracowników.

Ważne jest, aby pamiętać, że program wellness to coś więcej niż tylko troska, medytacja czy ćwiczenia. Aż 70% pracodawców uczestniczących w badaniu wprowadziło programy integracji kulturowej, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby swoich pracowników i wykazując aktywne wsparcie dla pracowników należących do mniejszości kulturowych.

Rozwój technologii

COVID-19 sprawił, że świat stał się jeszcze bardziej przyjazny dla technologii. Zamawiamy produkty spożywcze przez internet, korzystamy z usług wideokonferencji, z usług wellness online, a nawet z telefonicznych wizyt u lekarza dużo częściej niż w czasach przed pandemią. Możemy albo odrzucić ten styl życia, albo się do niego przystosować - ci, którzy się do niego przystosowali, odkryli niekończące się korzyści płynące z dostępnych usług.

Choć usługi cyfrowe mogą wydawać się rozwiązaniem tymczasowym, w miarę powrotu do normalności po pandemii, w połączeniu z usługami osobistymi, zwiększą one swój zasięg do znacznie szerszego grona odbiorców.

Oferowanie nowych cyfrowych świadczeń swoim pracownikom zwiększy ich udział w tych programach. Gdy więcej pracowników będzie korzystać z programów wellness, poprawie ulegną również ich relacje i motywacja. Nadszedł czas, aby zapewnić swoim pracownikom pracę, którą kochają, a nie pracę, której potrzebują.

Dobre kontakty na linii pracownik-pracodawca

To właśnie dobre relacje między pracownikami a przełożonymi budują lojalność w firmie i przynoszą korzyści zarówno dla firmy, jak i dla pracownika. Posiadanie lidera którego podziwiają pracownicy poprawia zarówno jakość komunikacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, jak również komunikację pomiędzy pracownikami a klientami.

Jeśli chcesz zrestrukturyzować swoją firmę od wewnątrz, rozważ przekształcenie jej w firmę, która traktuje priorytetowo swoich pracowników. Gwarantuje to zmniejszenie ilości popełnianych błędów, zwiększenie produktywności, zmniejszenie absencji i poprawę zadowolenia klientów. To zwiększone zaangażowanie Twoich pracowników zainspiruje ich do polecania Twojej firmy znajomym, poszerzy Twój zasięg podczas poszukiwania nowych pracowników i często ułatwi proces zatrudniania. Aby z powodzeniem stworzyć tę strukturę, zapytaj swoich pracowników o ich doświadczenia w biurze. Jakie są ich oczekiwania? Czy istnieją w firmie aspekty, które w ich odczuciu powstrzymują ich przed wykorzystaniem swojego potencjału w pracy? Jeśli tak, to pozbądź się ich!

Bądź otwarty na nowe możliwości, pozwól pracownikom wykorzystać swoje mocne strony w pracy, zrezygnuj z restrykcyjnej polityki i bądź elastyczny.


#hr #humanresources #zarządzanie #corporatewellness #relacjepracownicze

RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)