W obliczu pandemii działy HR mają coraz więcej obowiązków. Inwestowanie w zasoby ludzkie jest zadaniem, które powinno mieć najwyższy priorytet, ponieważ daje organizacjom kontrolę i spokój niezbędny do osiągnięcia sukcesu w szybko zmieniającej się gospodarce. W końcu to pracownicy zawsze byli największym kapitałem każdej firmy. Zarządzanie ich doświadczeniem i troska o nich przynosi korzyści, których nie można ignorować, szczególnie w czasach niepewności ekonomicznej.

Finansom firmy poświęca się więcej uwagi niż zwykle w oparciu o bezprecedensowe siły rynkowe. Śledzenie zysków, strat, płac i budżetów jest wyjątkowo ludzkim procesem: za tymi wszystkimi liczbami stoją pracownicy i sprzedawcy. Zdolność do zarządzania tym wszystkim wymaga staranności i spójnego strumienia danych. Kiedy zrozumiemy wszystkie metryki i wydatki w naszej organizacji, możemy łatwiej zaplanować dysponowanie funduszami w czasach, gdy elastyczność i dalekowzroczność są tak wysoko cenione.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które organizacje mogą zrobić, jest wzmocnienie swojej struktury od wewnątrz poprzez inwestowanie w nowoczesne praktyki HR. Wiąże się to między innymi z bardzo szczegółowym pomiarem płac i częstymi rozmowami z pracownikami, aby zrozumieć, jak najlepiej wspierać i szkolić ich w zakresie zmieniających się ról. Trzymanie ręki na pulsie w biznesie z danymi jakościowymi i ilościowymi pomoże nam lepiej dostosować się do obecnego i przyszłego klimatu gospodarczego.

Wpływ krótkoterminowy

Wszystkie regiony świata wyciągnęły cenne wnioski w 2020 r. Pojawiła się konieczność gotowości na niespodziewane zdarzenia i zmiany, aby zaspokoić zmieniający się popyt i oczekiwania. Inwestowanie w kapitał ludzki przyczynia się obecnie do pogłębienia tej wiedzy i znalezienia drogi do poprawy sytuacji.

Ujednolicenie danych

Zrozumienie wszystkich kluczowych danych w naszej organizacji jest niezwykle ważne. Pełna integracja rozplanowania zasobów przedsiębiorstwa pozwala na usprawnienie procesu podejmowania decyzji w czasie, gdy szybkość jest szczególnie istotna. We wszystkich gospodarkach dane umożliwiają zrozumienie wszystkich aspektów działalności firmy, aby zapewnić możliwość przewidzenia jak największej ilości wydatków biznesowych.

Dostosuj się

Wszyscy pracownicy muszą znać strategię biznesową i wiedzieć, jak ich wyniki wiążą się z celami firmy. Upewnienie się, że priorytety każdego pracownika są bezpośrednio związane z planami korporacyjnymi może sprawić, że wszyscy znajdą się „po tej samej stronie". A ponieważ czynniki rynkowe zmieniają się szybko, możliwość sprawnego komunikowania o zmianach i zapewnienia podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania umożliwia utrzymanie wszystkich w najlepszym kierunku.

Stwórz silną grupę następców

W miarę jak firma rozwija się szybciej i staje w obliczu gwałtownych zakłóceń jej działań, plany awaryjne stają się coraz bardziej kluczowe. Rozszerzając zakres planowania sukcesji poza kadrę kierowniczą wyższego szczebla, można wyposażyć firmę w możliwość skutecznego reagowania na zmiany i szybkiego dostosowywania personelu. Zapewniamy sobie gwarancję, że następcy będą mieli odpowiednie umiejętności, które utrzymają ciągłość działania.

Długoterminowy wpływ

Wszystkie firmy chcą zbudować przyszłościową organizację. Chociaż istnieje wiele czynników, które to umożliwiają, to jednak istotą jest charakterystyka naszego personelu. Inwestowanie w pracowników i lepsze zrozumienie tego, co pomoże im błyszczeć na swoich stanowiskach, ma bezpośredni wpływ na marże zysku.

Kontrola przepływu środków pieniężnych poprzez centralizację danych płacowych

Płace to prawdopodobnie największy wydatek, a dla wielu firm jest również najtrudniejszy do przewidzenia i zarządzania. Często nie istnieje pojedynczy, dokładny, scentralizowany zestaw danych dla całej siły roboczej - pracowników etatowych i zewnętrznych. Ważne jest, aby scalić dane dotyczące płac, by wiedzieć, kto faktycznie pracuje dla nas w danej lokalizacji, gdzie rzeczywiste zatrudnienie jest zgodne z budżetem i jakie są całkowite koszty. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć lepsze prognozy, dokładne scenariusze "co-jeśli" i przejąć kontrolę nad kosztami.

Trzymaj się regulaminu

Istnieje bardzo wiele przepisów i regulacji, do których przedsiębiorstwa muszą się stosować. W przypadku przedsiębiorstw globalnych wyzwanie to wzrasta, jeśli weźmie się pod uwagę różne przepisy lokalne. Posiadanie systemu płac, który automatycznie uwzględnia odpowiednie przepisy, pomaga firmom uniknąć nieoczekiwanych kar lub nawet przestojów, które mogą zaszkodzić długoterminowym budżetom i postępowi.

Połącz swoje systemy HR i planowania zasobów przedsiębiorstwa

Właściwa struktura organizacyjna nie jest tylko schematem blokowym - jest to strategiczne narzędzie, które definiuje podejmowanie decyzji w całej firmie. Zapewnia właściwe uprawnienia, a także kontrolę i równowagę. Jeśli narzędzie to nie jest zintegrowane bezpośrednio z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa, skończy się na tworzeniu kosztownych modyfikacji i obejść, które ograniczają szybkość i zdolność reagowania na zmiany. Powiązanie HR i zasobów przedsiębiorstwa rozwiązuje ten problem i wyposaża naszą organizację w niezawodne decyzje, aktualne linie raportowania, terminowe dane dotyczące pracowników, aby uniknąć opóźnień w produkcji lub fakturowaniu i dużo więcej.

Korzyści z inwestowania w kapitał ludzki są niezliczone. Organizacje muszą wiedzieć, że każdy biznes jest biznesem ludzi. Efektem każdego sukcesu i każdej porażki jest zdolność do skutecznego gromadzenia, zarządzania i działania na danych, lub jej brak. Kadry i finanse są ze sobą nierozerwalnie związane, a oba te działy działają na wyższym poziomie, gdy są w stanie współpracować na podstawie tych samych danych. Im większa jest organizacja, tym bardziej potrzebuje zdolności do ujednolicania i humanizacji danych w celu wdrożenia strategii, która przetrwa próbę czasu.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions