Rozważasz zmianę kariery? Sztuką jest rozpocząć nową karierę, która nie tylko będzie dla ciebie satysfakcjonująca, ale także wpłynie pozytywnie na twoje życie poza pracą, podwyższając jego jakość. Doskonałym rozwiązaniem jest zmiana pracy na taką, która jest dobrze płatna, a jednocześnie pozwala na utrzymanie swojego zaangażowania i zainteresowania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi zwykle nie jest oczywistym wyborem w przypadku, gdy myślimy o zmianie pracy. Jest jednak kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę przy zmianie kariery, szczególnie w czasach pandemii koronawirusa. Dlaczego?

Czym zajmuje się menadżer ds. zasobów ludzkich?

Organizacje są tak efektywne, jak ludzie, którzy w nich pracują. Jeśli firmy chcą się rozwijać, muszą przyciągnąć i zatrzymać najlepszych ludzi nie tylko poprzez zatrudnianie odpowiednich osób do danej pracy, ale także poprzez stałą opiekę nad nimi i zapewnianie im komfortowych warunków do pracy. Menadżerowie ds. zasobów ludzkich odgrywają tu kluczową rolę: nadzorują rekrutację, prowadzą rozmowy kwalifikacyjne i zatrudniają pracowników, prowadzą konsultacje z kadrą kierowniczą w zakresie kierowania firmą oraz działają jako łącznik między pracownikami a kierownictwem wyższego szczebla.

Typowe obowiązki menedżera ds. zasobów ludzkich obejmują:

·       planowanie i koordynację działań pracowników w celu jak najlepszego wykorzystania ich talentów

·       planowanie i nadzorowanie programów świadczeń pracowniczych

·       łączenie kierownictwa organizacji z jej pracownikami

·       działanie jako konsultant menedżerów w firmie w kwestiach etycznych związanych z zasobami ludzkimi

·       koordynacja i nadzór nad specjalistami HR i personelem pomocniczym

·       nadzorowanie procesu zatrudniania, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i rekrutacji w organizacji

·       zajmowanie się sprawami kadrowymi, takimi jak procedury dyscyplinarne i mediacja w sporach.

Jak zostać menedżerem ds. zasobów ludzkich?

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie są równie ważne, jeśli rozważasz karierę jako menadżer ds. zasobów ludzkich.

Należy wykazać się umiejętnościami organizowania, kierowania i prowadzenia innych oraz znajomością programów z zakresu zasobów ludzkich, takich jak plany wynagrodzeń i świadczeń, oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, a także znajomością prawa pracy.

Wielu menedżerów ds. zasobów ludzkich rozpoczyna swoją karierę jako specjalista ds. zasobów ludzkich. Uzyskanie tytułu magistra w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi również zwiększy nasze szanse na zdobycie tego stanowiska.

Czy jest to dobra ścieżka kariery?

Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) szacuje, że zatrudnienie menedżerów ds. zasobów ludzkich wzrośnie prawdopodobnie o 7% do roku 2028, a więc szybciej niż w innych zawodach. Sugeruje to, że kształcenie się w tym kierunku może być dobrą inwestycją.

Wynagrodzenie i świadczenia zależą od firmy, w której pracujesz, ale mediana wynagrodzenia menedżerów ds. zasobów ludzkich, według amerykańskich danych, w 2019 roku wynosiła 116 720 dolarów. Najniższe 10% zarabiało 68 300 dolarów, a najwyższe 205 720 dolarów.

Menedżerowie działów kadr zazwyczaj pracują w godzinach biurowych, choć jest to praca wymagająca i wielu z nich poświęca ponad 40 godzin tygodniowo.

Jest to więc na pewno wymagający zawód, jednak bardzo dobrze płatny i o wysokim wpływie na organizację, w której pracujemy, co może być bardzo satysfakcjonujące. Pracując jako manager ds. zasobów ludzkich mamy duży wpływ na struktury firmy, na jakość pracy i jej drogę rozwoju. Jest to niewątpliwie stanowisko, które kształtuje przyszłość gospodarki w niepewnych czasach pandemii.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions