Kiedy COVID-19 zamknął wiele miejsc pracy na całym świecie, zespoły zasobów ludzkich stanęły przed wyjątkowym wyzwaniem, jakim jest zarządzanie zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrobytem pracowników w całkowicie zdalny sposób.

Ponieważ coraz więcej firm ogłasza plany rozszerzenia lub utrwalenia swojej polityki pracy w domu lub przejścia na połączenie pracy w domu i biurze, działy kadr nie będą miały innego wyjścia, jak przejść na niemalże pełną cyfryzację. W tej sytuacji organizacje wykorzystujące technologię i innowacje będą miały lepszą pozycję, aby dostosować się do miejsca pracy w przyszłości i pomóc swoim firmom lepiej radzić sobie w zmieniającym się świecie.

Co zatem oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób cyfrowy? Sprowadza się to do czterech nowych sposobów myślenia i pracy:

·   wykorzystanie spostrzeżeń opartych na danych;

·   maksymalne wykorzystanie automatyzacji w celu zwiększenia wydajności;

·   wykorzystanie cyfrowych procesów w celu poprawy doświadczenia pracowników w zakresie zasobów ludzkich;

·   oraz stworzenie infrastruktury, która pozwoli ludziom rozmawiać ze sobą i łączyć się za pomocą cyfrowych narzędzi.

Dane to twój przyjaciel

Dane pozwalają nam zrozumieć, dlaczego nasi pracownicy postępują, tak jak postępują. Dostarczają nam czasem ukrytych informacji, które mogą pomóc nam w kształtowaniu polityki i procesów w naszej firmie.

Niemniej jednak, posiadanie strategii HR opartej na danych nie może nastąpić z dnia na dzień. Wymaga to niezbędnych inwestycji, aby źródła danych były wiarygodne i połączone. Następnie równie ważne jest przeszkolenie zespołów, aby mogły one prawidłowo analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania świadomych decyzji.

Po skonfigurowaniu procesów, dane mogą na przykład pomóc w analizie najlepszych wyników w organizacji i określeniu, co sprawia, że są one skuteczne. Na tej podstawie specjaliści ds. zasobów ludzkich mogą zbudować strategię, w oparciu o którą będą mogli zweryfikować te atrybuty podczas zatrudniania.

I odwrotnie, analiza prognostyczna może pomóc zidentyfikować potencjalnych respondentów. Daje to menedżerom i specjalistom ds. zasobów ludzkich ważny start w rozmowie, która może zapobiec niepożądanemu odejściu.

Oczywiście, dane powinny być zawsze wykorzystywane w połączeniu z doświadczeniem i intuicją, ale należy zachować otwarty umysł i pozwolić, aby dane podważyły Twoje założenia. Możesz być zaskoczony rezultatem!

Wydajność dzięki automatyzacji

Często zakłada się, że automatyzacja oznacza utratę pracy. Ale w przypadku HR jest zupełnie odwrotnie. Automatyzacja pracochłonnych, powtarzalnych procesów jest ważnym sposobem na uwolnienie potencjału, który pozwoli specjalistom ds. zasobów ludzkich skoncentrować się na pracy o większej wartości dodanej.

W cyfrowo wyposażonym zespole HR, boty mogą zarządzać wysyłaniem i pobieraniem złożonych pakietów danych, które towarzyszą przeglądowi talentów i nagradzają decyzje w całkowicie zautomatyzowanym procesie. Mogą również w spójny i efektywny sposób nadzorować badania kandydatów na stażystów i absolwentów poprzez internetowe testy numeryczne, logiczne i kulturowe.

Boty mogą nawet pomóc osobom prowadzącym rekrutację w identyfikacji potencjalnych kandydatów.

Jest to sytuacja korzystna dla obu stron. Zadania są wykonywane, a pracownicy działu HR mogą skupić się na bardziej złożonej pracy, która wymaga ich wiedzy i pomoże im się rozwijać.

Ułatwienia dla pracowników

Żaden zespół HR nie jest w stanie zarządzać złożonym systemem cyfrowym bez zrozumienia i poszerzenia bazy pracowników.

Jeśli chcesz, aby pracownicy przyjęli nowe sposoby myślenia i pracy, musisz dać im możliwość uczenia się i uczynić swoją platformę na tyle prostą, aby mogli z niej korzystać. Wymaga to inwestycji, ale zwraca się w czasie kryzysu.

Narzędzia, aplikacje i ludzie muszą pracować razem

Trendy, takie jak zwiększona moc obliczeniowa, SI i mentalność "jest na to aplikacja" tworzą niezliczoną ilość cyfrowych możliwości dla organizacji.

Zbyt często jednak organizacje porywają się „z motyką na słońce” i wdrażają nowe, drogie produkty, które generują zapasy niekompatybilnych narzędzi.

Tu właśnie pojawia się łączność. Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w technologie kluczowe znaczenie ma to, aby narzędzia funkcjonowały razem - szczególnie w świecie, w którym wszyscy pracują zdalnie przez dłuższy czas.

Na przykład, łączność danych wewnętrznych i zewnętrznych pozwala na analizę dużych ilości danych. Nie jest to łatwe do wdrożenia, zwłaszcza dla dużych firm korzystających z danych z wielu systemów. Warto jednak podjąć wysiłek, aby połączyć systemy i skonsolidować dane na jak najmniejszej liczbie platform.

Nowe systemy muszą pomagać łączyć ze sobą pracowników. Im łatwiejsze są interakcje między ludźmi w organizacji, tym skuteczniejsza jest współpraca, która przyczyni się do zwiększenia wydajności i innowacyjności; jest to szczególnie ważne, gdy ludzie nie widują się regularnie w biurze.

Potrzeba matką wynalazku

Oczywiście nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądać środowisko pracy w świecie post-COVID. Można jednak założyć, że mieszanka pracy w domu i w biurze zostanie w korporacyjnym świecie na stałe. Dysponując odpowiednimi cyfrowymi procesami, osobami przeszkolonymi do zarządzania nimi oraz bazą pracowników, którzy będą mogli z nich pewnie korzystać, zapewnimy zespołom HR przestrzeń do działania, aby mogły sprostać większym wyzwaniom. A w czasach wielkiej niepewności jest to niezwykle ważne.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions