Zarządzanie wykwalifikowanym zespołem programistów przez project managera nie posiadającego specjalistycznej wiedzy powoli staje się przeszłością, na co wpływ mają coraz bardziej skomplikowane projekty. W wielu przypadkach project manager posiada zbyt małą wiedzę w porównaniu do programistów, przez co efektywne zarządzanie projektem bez ich pomocy jest niemal niemożliwe.

W dzisiejszych czasach każdy członek zespołu musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami, aby móc przyczynić się do realizacji projektu. Podczas gdy dni korzystania z diagramu Gantta mamy już za sobą, a coraz więcej firm pracujących zdalnie korzysta z oprogramowania do zarządzania projektami, wszyscy członkowie zespołu mają lepszy dostęp do wszystkich elementów projektu i większe poczucie odpowiedzialności.

Aktywny udział deweloperów w zarządzaniu całym projektem przynosi liczne korzyści. Deweloperzy mają nie tylko lepsze wyobrażenie o tym, jak wiele czasu zajmie każdy etap procesu i jaki będzie ich wkład w realizację projektu, ale mogą również dokładniej określić kluczowe elementy niezbędne do jego realizacji, a także ocenić kiedy błędy czy opóźnienia mogą zagrozić projektowi. Krótko mówiąc, poszczególni członkowie zespołu stają się bardziej aktywnymi współpracownikami, szybciej dostarczającymi lepsze oprogramowanie i aplikacje.

Kluczowe kompetencje project managera

Zarządzanie projektem nie dzieje się jednak w sposób magiczny i byłoby głupotą zakładać, że tylko dlatego, że ktoś jest wykwalifikowanym deweloperem, będzie on wiedział jak zarządzać projektem. Jednakże zapoznanie się z kilkoma podstawowymi umiejętnościami i wymaganiami dotyczącymi zarządzania projektem może przynieść wiele korzyści.  Oto pięć zagadnień związanych z zarządzaniem projektem, które powinien zrozumieć każdy deweloper.

Szacowanie i planowanie

Jak każdy sektor biznesowy, zarządzanie projektami ma swoje kluczowe umiejętności i żargon. Do najważniejszych obszarów zainteresowania kierowników projektów należą zazwyczaj planowanie i szacowanie. Planowanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ jednym z zadań kierownika projektu jest przydzielanie zadań i precyzyjne zarządzanie obciążeniem pracą całego zespołu.

Równie ważne jest szacowanie, niezbędne do uzyskania prawidłowych wyników, zwłaszcza w zespole opracowującym nowy produkt. Oszacowanie terminu realizacji skłania pozostałe zespoły do wykonywania swoich funkcji w całej firmie i jest często wykorzystywane przez kadrę kierowniczą do śledzenia wyników. Jednak terminy realizacji są często niedotrzymywane. Zachęca się by terminem realizacji projektu był pewien przedział czasowy, a nie konkretna data. Dzięki temu uwzględniona zostaje niepewność towarzysząca projektom IT, a cały zespół ma większą szansę na wykonanie zadania, nawet gdy pojawią się nieoczekiwane przeszkody, występujące w przypadku niemal każdego projektu.

Komunikacja

W zespole bardzo ważna jest otwarta komunikacja i nie chodzi tu o zbędne pogawędki.  Chodzi o istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na cały projekt. Obejmuje to posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych, a mianowicie zdolność do utrzymywania jasnej komunikacji zespołowej, oraz przeprowadzania zwięzłych interakcji dotyczących wyników i oczekiwań związanych z projektem.

Ważne są również umiejętności w zakresie technologii i współpracy online. Należy upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu potrafią dobrze oszacować czas potrzebny im do wykonania zadania i na bieżąco aktualizować swoje postępy w programie, do którego cały zespół ma dostęp. Ponadto ważne jest upewnienie się, że udostępnianie dokumentów i aktualizacje zespołu są włączone - pozwoli to uniknąć wymówek dla pominiętych lub źle zrozumianych wiadomości.

Rozwiązywanie problemów

O zespole projektowym można wiele powiedzieć na podstawie tego, jak członkowie zespołu rozwiązują najważniejsze i drugorzędne problemy technologiczne i biznesowe, które niejednokrotnie występują codziennie. Rozwiązywanie problemów nadal musi być traktowane jako umiejętność wymagająca ciągłego doskonalenia, zwłaszcza w miarę rozwoju technologii.  Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację i kierowanie innymi w razie pojawienia się problemów może być skutecznym sposobem szybkiego przejęcia kontroli nad problemem.

Dokumentacja techniczna

Pisanie dokumentacji technicznej bywa zaniedbywane, ale może być ono cenną umiejętnością dla zespołów projektowych. Choć powinna, dokumentacja bardzo często nie jest częścią przepływu informacji w firmie. Niezależnie od tego, czy zespół projektowy ma przypisanego do projektu odpowiedniego pracownika, czy też copywritera technicznego, prowadzenie dokumentacji jest ważną umiejętnością.

Należy również pamiętać, że dokumentacja niekoniecznie musi być sporządzona w formie tradycyjnych dokumentów. Dzisiejsze zespoły projektowe są często lepiej obsługiwane przez strony typu wiki, korporacyjne narzędzia społecznościowe i narzędzia do zarządzania projektami online. Istotne jest, aby dokumentacja była scentralizowana, dostępna online, bezpieczna, podlegała kontroli przez zespół oraz kierownictwo, a także by można było wyszukać w niej informacje.

Zarządzanie ryzykiem

Wiele z powyższych umiejętności prowadzi do końcowego celu, jakim jest zarządzanie ryzykiem - w tym przypadku ryzykiem niewykonania na czas solidnego i kompletnego projektu. Zarządzanie ryzykiem jest umiejętnością, która jest najbardziej efektywna, gdy jest rozdzielona pomiędzy wszystkich członków zespołu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zespołów, składających się ze specjalistów o różnych kompetencjach oraz takich, w których nie ma wyraźnego nadzoru lub bezpośredniego lidera.

Kluczowym elementem podziału zarządzania ryzykiem w całym zespole projektowym jest pociągnięcie do odpowiedzialności każdego członka zespołu i wyjaśnienia każdemu z nich potencjalnego wpływu jakie ich zadanie może mieć na pozostałych pracowników. Ta "własność" ich funkcji i wyników pozwala na jak najbardziej realistyczne planowanie, wymagając od każdego członka zespołu przyjęcia odpowiedzialności za dokładne terminy realizacji swojej części projektu. Następnie, ramy czasowe zaproponowane przez pracownika pozwalają na dokładniejsze oszacowanie terminu realizacji, a także przewidzenie potencjalnego ryzyka.

Wszechstronny programista

Umiejętności zarządzania projektami są przydatne dla wszystkich pracowników w organizacji. Nie ma nic złego w stosowaniu sprawdzonych strategii zawartych w podręczniku zarządzania projektami, ponieważ służą one jedynie zwiększeniu wydajności i promowaniu lepszej organizacji i integracji zespołu.

Popyt na programistów posiadających nie tylko umiejętności techniczne, lecz także wiedzę z zakresu zarządzania projektami jest zawsze wysoki. Poświęcenie czasu na doskonalenie tych umiejętności jest warte zachodu dla każdego programisty.


#projectmanagement #hr #humanresources #cooperation #teamwork #developer

RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)