W ostatnich miesiącach firmy na całym świecie stanęły przed wieloma nowymi wyzwaniami. Przed działami kadr wyrosły trudne zadania, w tym organizacja pracy zdalnej dla wszystkich pracowników. W obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu biznesowego, warto znać trendy, które w najbliższych latach będą kształtować gospodarkę biznesową.

Przedstawiamy pięć trendów, które najprawdopodobniej wpłyną silnie na kształt zasobów ludzkich w najbliższej przyszłości.

Zarządzanie pracownikami zdalnymi

W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa musiały dokonać istotnych zmian w sposobie pracy, a wielu pracowników zmuszonych było pracować w domu. Oczywiście nie wszyscy będą nadal pracować w domu, gdy świat wróci do stanu sprzed pandemii, jednak wciąż wiele osób będzie to robić. Oznacza to, że działy HR muszą się dostosować i znaleźć sposoby na zagwarantowanie pracy w domu na jak najwyższym poziomie. Będzie to duże wyzwanie, lecz technologia istnieje właśnie po to, aby umożliwić firmom pracę spoza siedzib bez utraty właściwego dla nich rytmu.

Napędzanie firm danymi

Przedsiębiorstwa mają dostęp do rosnących wykładniczo danych, a w nich znajduje się wiele wskazówek, jak poprawić wyniki biznesowe. W miarę jak przedsiębiorstwa będą coraz bardziej efektywne w pozyskiwaniu tych informacji, strategie staną się bardziej zorientowane na dane, a zasoby ludzkie będą odgrywały ważną rolę w przekazywaniu tych nowych celów.

Oznacza to, że działy HR będą potrzebowały oprogramowania, które pozwoli im zrozumieć dane i przekształcić je w użyteczne narzędzie do poprawy efektywności.

Czynnik ludzki w centrum

Może się wydawać, że działanie na podstawie danych nie współgra z czynnikiem ludzkim. To jasne, że technologia taka jak SI zaczyna odgrywać coraz większą rolę w biznesie (i innych dziedzinach, o czym pisaliśmy niedawno: https://blog.raibay.com/czym-jest-sztuczna-inteligencja-i-do-czego-sie-jej-uzywa/). Nie oznacza to jednak, że działy HR mogą przestać skupiać się przede wszystkim na człowieku.

W związku z rosnącą rolą technologii w miejscu pracy, musimy jeszcze bardziej skupić się na ludzkiej stronie rzeczy oraz upewnić się, że wykorzystujemy technologię, aby zapewnić naszym pracownikom najlepsze środowisko pracy. Przedsiębiorstwa są budowane wokół ludzi, a działy kadr nadal muszą mieć pewność, że pracują zarówno dla pracowników, jak i dla kierownictwa.

Automatyzacja

Dział HR jest kluczową częścią przedsiębiorstw i jako taki powinien być najbardziej efektywny. Niektóre zadania są jednak czasochłonne, a przy odpowiednim oprogramowaniu nie potrzeba wielu ludzi do pracy.

Im bardziej możesz zautomatyzować proste czynności, tym w większym stopniu możesz zlecić swoim pracownikom, aby zajęli się zadaniami z zakresu zasobów ludzkich, które mają znaczenie dla firmy. Automatyzacja podstawowych procesów pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i wprowadzenie większych zmian w firmie.

Zaangażowanie w społeczność

Jest to tendencja, którą obserwujemy już od jakiegoś czasu, a przedsiębiorstwa coraz bardziej angażują się w swoje społeczności.

Wszyscy na tym korzystają. Z punktu widzenia HR, angażowanie ludzi w projekty na rzecz społeczności może być doskonałym ćwiczeniem budowania i spajania zespołu. Pomaga ono w budowaniu pozytywnego środowiska, w którym pracownicy rozwijają się, zwiększając morale i wydajność.

Pandemia zweryfikowała systemy pracy wypracowywane od lat przez firmy na całym świecie. Do nowej sytuacji w szczególny sposób musiały przystosować się działy HR, odpowiedzialne za organizację działań pracowników. Wspomniane trendy są jednocześnie rozwiązaniami, które w aktualny i sprawdzony sposób pomogą firmom odnaleźć się w nowej rzeczywistości.


RaiBay - Polish Online Auction for Tech Talents

Follow us: Linkedin, Facebook, Twitter :)

Join us at raibay.com and/or check our choosen job openings https://www.raibay.com/positions